b

PHONE:         +3549874654

E-MAIL:         email@email.com

ADDRESS:      Patterson 989,NY

Lorem ipsum dolor sit amet, elit adipiscing elit. In ullamcorper
Leo, Eget euismod orci.

123

Tue – Sun 7 AM-10 PM

桃園傳出虐馬事件,謝謝北健電視台邀請,於 #一館 分享馬匹照護經驗。

桃園傳出虐馬事件,謝謝北健電視台邀請,於 #一館 分享馬匹照護經驗。
從事馬術運動推廣多年,偶爾會聽到學員說:「教練,這匹馬是不是不乖?怎麼都騎不動!」或是「我想要好好運動一場,馬為什麼都踢不動!可以讓馬一直大跑不要停嗎?」
其實騎手的 #騎乘方式#騎座,也會影響馬匹前進的意願,絕對不完全是馬匹的問題。原野的教練會依照每位學員的學習程度,指派最合乎目前騎乘能力的馬匹;而所有可供騎乘的馬匹,也都經過教練反覆的調教與評估,只為了提供最安全的騎乘環境。
回到這則令人不捨的新聞。原野一向站在兼顧「#愛護馬匹」與「#提供學員適性指導」的立場提供教學。馬是活生生的動物,不是健身房裡的冰冷器材;騎馬運動,更是兩個生命的連結與彼此尊重。這也是我們在推廣 #夏令營 活動時努力想傳達給小朋友們的理念——#愛護動物#尊重生命,對大自然保持崇敬的態度。
突發有感,也謝謝長期以來,所有願意和我們一起為了良善的馬術運動環境努力的學員們☺️